Květen 2010

David na pláži

26. května 2010 v 9:50 | *posted by Evey |  David
source: Facebook.com
David si dal včera na Facebooku novou profilovou fotku :)

panik-fans@blog.cz

A-ONE 2009

19. května 2010 v 14:45 | *posted by KeT
panik-fans.blog.cz
1.místo - 30 Seconds To Mars - A Beautiful Lie
2.místo - The Rasmus - Livin' In The World Without You
3.místo - Nightwish - Bye Bye Beautiful
4.místo - Korn - Hold On
5.místo - Metallica - The Day That Never Comes
6.místo - Slipknot - Psyhosocial
7.místo - Serj Tankian - Sky Is Over
8.místo - Animal ДжаZ - Я
9.místo - Linkin Park - Leave Out All The Rest
10.místo - Слот - Они убили Кенни
11.místo - Panik - Was würdest du tun?

Panik TV - YesYA

14. května 2010 v 16:30 | *posted by KeT |  Panik TV

Rozhovor s Davidem pro české fanoušky!

9. května 2010 v 21:21 | *posted by Evey |  Interviews
© panik-fans.blog.cz
   
Jak už asi většina z vás ví, pokoušela jsem se dohodnout rozhovor, který by proběhl v Paříži. Bohužel jej nebylo možné uskutečnit z časových důvodů, ale David byl tak hodný a poskytl nám alespoň online interview.

    Věnováno všem českým a slovenským fanouškům! Enjoy a šiřte do světa :)
Natalie (Evey - http://panik-fans.blog.cz)

________________________________________________________________________________

Jak se dneska máš?
Fajn, díky. Teď jsem si na pár tejdnů udělal trochu času pro sebe, abych se mohl věnovat věcem, kterým jsem v posledních letech nevěnoval pozornost.

Chatuješ rád s fanoušky? (kyte atd.)
No, jo. Chatování s fanouškama je hezký, zvlášť když dostaneš zpětnou reakci na věci, který skládáš a děláš. Jako umělec jseš ve svym vlastnim světě, někdy se ani nedozvíš, co se ve světě děje - takže je hezký dostat nějakou reakci na práci, kterou děláš.

Jak slavíš Vánoce jako vegetarián?
Zvláštní otázka.. no..stejně jako všichni ostatní - bez masa. :)

Jak dlouho jsi vegetarián?
Teď jsou to 2 roky a půl.

A rozhodl ses nejíst maso společně s Timem?
Ne, Timo byl rychlejší než já. On se pro to rozhodl rok přede mnou.

Čteš timovy blogy?
Ne, jenom zřídkakdy. Mluvim s nim každej den :)

Nevadí ti jako umělci, že se lidi zajímaj jen o tvojí image a ne tolik o tvojí hudbu?
Ne, myslim, že je to součást práce, kterou děláme.

Ty jsi chodil na hudební školu, viď? Myslim jako na střední.
Jo, chodil.
A myslíš, že tě to hodně ovlivnilo?
Ne, ale myslim, že na delší nebo kratší dobu ovlivnila tahle skupina systém.
(Tady jsme se asi trošku nepochopili :))

Upřímně, líbilo se ti v Český Republice?
No, byli jsme tam jenom jednou - a je to dost dávno.. :) takže, co si pamatuju, jo.

Jak si vybíráš zprávy na MySpace, na který odpovíš?
Snažim se odpovědět na každou zprávu - a když jich je moc, tak prostě odpovim každou druhou :)

Mimochodem, všichni fanoušci tě zdraví :)
Děkuju!
Posílám jim všem zpátky jeden velkej pozdrav, aby pro každýho zbyl jeden malej :)

Ok a teď zpátky do temných časů, byla zveřejněná spousta věcí jako Grau, Immer noch da, stará verze Revolution, Was , taky videa Schwul oda was a to starý Making of Niemand Hort dich. Jak se to stalo?
Temný časy? No.. vtipný časy - časy bez smluv :)
No to je jedno, když jsme byli PANIK (bez smluv), dávali jsme všechny naše věci zadarmo na internet. Tohle všechno není žádný tajemství, je to velká součást našeho příběhu.

Někteří lidé říkají, že nikdo z vás nechce, aby ty videa ostatní viděli, je to teda fáma?
Je nám to jedno.

Mluvíš anglicky tak dobře kvůli svojí rodině v Anglii?
Nemám v Anglii rodinu, jenom kmotru. Hodně jsem cvičil angličtinu v minulosti a mám hodně anglicky mluvících kamarádů.

Přemýšlíš často o budoucnosti? (svatba, děti..)
Jo.

Už jsi přemýšlel o nových členech Panik?
Ne, ještě ne.

A myslíš, že je nějaká šance, že na lepší časy?
Samozřejmě. Je jeden velkej autor, napsal moudrý slova: Neale Donald Walsch, Hovory s Bohem. Můžu každýmu tuhle knihu jenom doporučit.
Myslela jsem pro Panik..
Jestli je jedna věc, kterou jsem se v posledních letech svýho mladýho života naučil, je to ta, že všechno jednou končí - ale (tohle je překvapivě důležitá část:) "konec" je jenom "změna" a "změna" je ta nejlepší věc, která se nám všem může stát. Změny jsou tu pořád, to je život a já teď čelim faktu, že jsem vážně vážně zvědavej, co si pro mě můj život do budoucnosti nachystal.
Takže prostě žiješ svůj život a bereš to jako část velký cesty..?
No, rozhodně si myslim, že cesta, kterou PANIK začli, neni ještě u konce. :)

Jak ses cejtil po poslednim koncertě v Hamburgu?
Hamburg? Jako po každym koncertě. Snažili jsme se ze všech sil, aby byl tak hezkej, jak to šlo, pro všechny.

Jaká byla tvoje nejoblíbenější pohádka?
Pohádka? Shrek :P

Budete v Paříži hrát In Taxi nach Paris?
Ne. Rozhodně ne. Byla to jenom práce, kterou jsem musel udělat :)

Znáš nějakýho českýho skladatele? (třeba ze školy)
No, znám Dvořáka, ale nejsem si jistej, jestli je to čech..
Je to čech :)
Super :)

Slyšel jsi o Panikday?
Jo, slyšel jsem o tom.

Znáš tuhle?
http://panik-musik.iimmgg.com/image/567557a55f4ce4a007be45d72440e7ce
Z roku 2004, myslim :)
Jasně, že jo, psala jsem esej o Rap rocku, tak jsem všude hledala starý fotky :)
:D
To není vtipný :D ale dostala jsem jedničku

Facebook nebo Twitter?
Twitter

Proč odešel Max?
To už bylo dávno a nepatří to do tohohle rozhovoru.

Dozvíme se někdy, proč přesně kluci odešli nebo nám to prostě nechtěj říct?
Pokud to nikomu neřeknou, tak to nikdo nebude vědět.

Pamatuješ si ty český fanoušky z Mnichova?
Z posledního tour? Jo. A z autogramiády? To taky.

A co se stalo s těma náramkama?
Jakejma náramkama? Promiň, ty si nepamatuju :)

Díváš se někdy na svý fanouškovský stránky?
Někdy :)

Co se dělo na Musikmesse? Psal jsi něco o koncertu, hrál jsi s Jurim?
Představoval jsem novej projekt, ale ještě o tom nebudu mluvit.

Ok. Jaká je tvoje nejoblíbenější postava ve Scrubs?
JD

Je nějakej kontakt pro ty, kteří chtějí dostat autogram?
Melinda (panik-david.de)

Máš nějaký nový informace o tom novym DVD?
Právě teď na něm pracuju :)

A už asi poslední otázka, plánujete v Paříži autogramiádu?
Po koncertě jo, to budem dávat autogramy.

Děkuju mockrát za všechno, bylo to od tebe moc hezký :)
Není za co :) Děkuju za interview.

Interview with David for Czech fans!

9. května 2010 v 21:07 | *posted by Evey |  Interviews
© panik-fans.blog.cz

   As most of you probably know, I tried to deal an interview in Paris with the whole band. Unfortunately, it wasn't possible because of time constraints, but David was so kind and gave us at least an online interview.
   
Dedicated to all Czech and Slovak fans! Enjoy and feel free to spread to the world :)
Natalie (Evey - http://panik-fans.blog.cz)
----------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________

How are you today?
I'm fine thanks. In the few weeks I took a bit time for myself, to care about all the stuff I didn't pay attention to the last years.

Do you like chatting with fans? (kyte etc.)
Well, ja. Chatting with fans is nice, especcially to get a feedback on the stuff you're composing and doing. As an artist you are in your own world, sometimes don't even get information about what's going on in the world - so it's nice to get some feedback about the work, you are doing.

How do you celebrate Christmas as a vegetarian?
Strange question.. well.. as everyone else too - without meat. :)

How long have you been vegetarian?
2 1/2 years now.

And have you decided not to eat meat with Timo?
No, Timo was faster than me. He decided it about 1 year before I did.

Do you read timo's blogs?
No, only very rarely. I talk to him everyday :)

As an artist, does it bother you, when people care just about your image and not that much about your music?
No, guess this is part of the job, you are doing.

You visited music school, right? I mean as a high school.
Yes, I did.
Do you think it influenced you a lot?
No, but I think, longer or shorter, this band influenced the system.
(I think this was a little misunderstanding - I meant the school and David meant the band)

Honestly, did you like Czech Republic?
Well, we were there only once - and this is a pretty long time ago.. :) so, from what I remember, yes.

How do you choose which messages on myspace will you answer to?
I try to answer every message - and if there is too much, I just take every second :)

By the way, all fans say 'hi' to you :)
Thank you! A big hi back, that there is a little hi for everyone :)

Ok and now back to the dark times, many things like Grau, Immer noch da, the old version of Revolution, Was and also the videos like Schwul oda was and the old one making of Niemand hört dich were published. How did this happen?
Dark times? Well.. funny times - times without contracts :)
What ever, when we were PANIK (without contracts) we put all our stuff for free into the internet. All this is no secret, it is a big part of our story.

Some people say, any of you doesn't want other people to see the videos, is it a rumour then?
We don't care.

Do you speak english so well because of your family in England?
I don't have a family in England, just my godmother. I practiced english a lot in the past, and have many english speaking friends.

Do you think often about the future? (wedding, kids..)
Yes.

Have you thought about new members of Panik?
No, not yet.

Well and do you think there is any chance for brighter times?
Of course. There is a big author, wise words: Neale Donald Walsch, Conversations with God. I can recommend this book, to every single one.
I meant for Panik..
Haha
If there is one thing I realized in the last years of my young life, it's that everything always comes to an end - but (this is suprisingly the important part:) "end" is just a "change", and "change" is the best thing, that can happen to all of us. Change happens all the time, it is life, and I am now facing the fact, that I am really, really curious, what my life has planned for me, in my future.
So you're just living your life, taking this just as a part of a big journey..?
Well, I definitely think that the journey PANIK begun is not ending yet. :)

How did you feel after the last concert in Hamburg?
Hamburg? Like every concert else. We tried to make it as nice as possible for everyone.

What was your favourite fairytale?
Fairytale? Shrek :P

Are you going to play In Taxi nach Paris at the Paris concert?
No, deffinitely not. That was just a job I had to do :)

Do you know any czech composer? (from school probably)
Well, I know "Dvorak", but I'm not sure, if he's czech..
He is :)
Fine :)

Have you heard about Panikday?
Yes, I heard about it.

You know this one?
http://panik-musik.iimmgg.com/image/567557a55f4ce4a007be45d72440e7ce
2004 I think :)
Sure I do, I was writing an essay about Rap rock, so I was looking for some old pictures everywhere :)
:D
Not funny :D but I got an A

Facebook or Twitter?
Twitter.

Why did Max leave?
That's long ago and not subject of this interview.

Will we ever know, why exactly did guys leave or they just don't want to tell us?

If they won't tell, no one will know.

Do you remember the czech fans from München?
The last tour? Ja. And autograph session? Too.

And what happened to the bracelets?
Which bracelets? Sorry, can't remember them :)

Do you check your fansites?
Sometimes :)

What happened at the Musikmesse? You wrote something about concert, did you play just with Juri?
I presented a new project, but i will not talk about it yet.

Ok, what's you favourite Scrubs character?
JD

Is there any contact for those, who wants to get an autograph?
Melinda (panik-david.de)

Do you have some more information about the new DVD?
I'm working on it right now :)

And the last one, I guess, is there going to be an autograph session in Paris?
After the concert, yes, we will give autographs.

Thank you for everything, it was very nice of you :)
No problem
:) Ja, thank you for the interview.

My Love and Me :)

9. května 2010 v 16:33 | *posted by KeT |  Timo
panik-fans.blog.cz
V týhle číče má jistotu, že mu bude věrná :):D

Timo

8. května 2010 v 16:44 | *posted by KeT |  Timo
free image host

Interview with french fans in Trabendo (24.4.10)

4. května 2010 v 22:39 | *posted by Evey |  Interviews
V den posledního koncertu v Paříži udělali adminky francouzkého fóra s Panik rozhovor v zákulisí. Překlad pod videem ;)

Translated by: Evey for http://panik-fans.blog.cz/
1. Otázka: Když se zpětně podíváte na svou kariéru, co vám nejvíc utkví v paměti?
Timo: Už natáčení prvního videa bylo dost intenzivní. Poprvé, kdy jsme hráli před více než 500 lidmi.
Frank: Když jsme hráli v Číně. Všechno, co jsme dokázali v zahraničí. Tím myslím tady v Paříži, když jsme hráli před 1000 lidma. V Číně, v Rusku.
  

2. Otázka:Už před šesti měsíci jste oznámili odchod ostatních. Vaši fanoušci na to nějak reagovali. Chápete svoji roli v jejich životech?
Timo: Ne.
David: Ne, je to jasný. My prostě běháme po domě a děláme trochu nějakou muziku. A všichni ostatní si myslej, jak je to úžasný. A potom tu jsou reportéři, kteří o nás píšou ohromný články.
Timo: A taky tu jsou fanynky, který si dávaj stejně velký tetování jako mám já na stejný místo a pojmenovávají svoje děti "Timo". A to je prostě hodně... jiný.


3. Otázka: Věc, která vám bude chybět nejvíc?
Jan: Juriho skřípání zubů. Skřípání zubů, skřípe zubama když spí. To mi bude scházet.


4. Otázka:Co si myslíte o těch zahraničních fanoušcích, kteří dneska přijeli?
Timo:Je to hezkej pocit, že takhle cestujou, aby s náma naposledy zapařili. Je to pěkný.


5. Otázka: Máte jen jedno slovo, abyte popsali svojí cestu.
David: Jedno slovo?
Fans: Jedno slovo.
David: Jedno slovo?!
Fans: Nebo tři.
Timo: Les super coups
David: Co? Les super coups?
Fans: "Les super coups" se používá, když mluvíš o sexu.
Timo: Aha... jasně.
Timo: Just because of girls, slova.
David: Holky, holky, holky.


6. Otázka: Písnička, na kterou jste nejvíc pyšní.
Jan: Revolution.
David: Ne! Ty jseš pyšnej na Revolution? Kinder!
Timo: Yeah
David: Jo.
Timo: Perfekt a Kinder.


7. Otázka: Co vám dalo největší práci?
David: Ein letztes Mal, řekl bych, ne? Začli jsme ji psát v roce 2007 a vydali jí 2009.


8. Otázka: Nejtěžší písnička LIVE.
Timo: Rozhodně Morgencaffee.
Franky: Morgencaffee a Dein Echo.
Juri: Unsere Zeit.
David: Unsere Zeit, jo!


9. Otázka: Nejlepší moment při show.
Timo: Když fanoušci zpívaj s náma a vracej nám tu energii, kterou jim předáváme.
  

10. Otázka: Když jste připravovali druhé album, bylo řečeno, že se nahraje 50 písniček. Co se s nimi stalo?
Timo: Jo, naplánovali jsme 50 písniček, který nejsou kompletně nahraný, ale myslim, že jednou vyjdou.
  

11. Otázka: Poslední slovo, kterým byste tuhle cestu zavřeli.
Timo: Alter Latz.
David: Alter Latz. No tak, Franku. Frank neni schopnej slova. Poslední slovo.
Frank: Jo, ale 4 roky v jednom slově...
David: Ty tu cestu nemusíš shrnout, jenom to zakončit.
Jan: Měl jsem perfektní slovo, ale to nejde.
Juri: Těžká otázka.
David: Fett Arsch. Tam to začlo a tam skončíme.
Jan: Řekl bych Fett Arsch.
Timo: Les super coups.
David: Tohle je těžký. Moc těžký.
Jan: Panik (myšleno v překladu jako panika)
David: Panik
Frank: Panik
David: Jo. Až moc.
Timo: Merci. Beaucoup.

#36 Twitter zprávy // Timo´s Twitter

2. května 2010 v 23:36 | *posted by Evey |  TWITTER - TIMO
panik-fans.blog.cz
okay.. má někdo nápad na logo pro "sunshine-dreams"? Prostě dejte fotku na twitpic nebo něco takovýho.. :) (Kvě 2)
okay.. has anyone an idea for a "sunshine-dreams" logo? just post me your drawing on twitpic or smth like that.. :) (2nd May)

#07 Twitter zprávy // David´s Twitter

2. května 2010 v 23:14 | *posted by Evey |  TWITTER - DAVID
panik-fans.blog.cz
Uklízim a připravuju se na zítřejší ranní odjezd do Istanbulu (Dub 30)
Cleaning and preparing to leave to Izmir tomorrow morning :-) (30th April)
______________________

@panikmusik nejde mi to zobrazit (Dub 29)
@panikmusik i cannot see the picture.. (29th April)
______________________

______________________

@panikmusik (teď mluvím za všechny) ..kdyby to jenom bylo tak jednoduchý (Dub 28)
@panikmusik (speaking for everyone else) ..if it would be that easy.. (28th April)
______________________

#thingsiaintdoneyet (věci, které jsem ještě neudělal) nezahrál jsem "Gaspard de la nuit" (ale zahraju!!!) (Dub 28)
#thingsiaintdoneyet played gaspard de la nuit (and i will!!!) (28th April)
______________________

Joo, dneska jsem si mohl zahrát na klavír i když jsem pořád v Paříži - jsem tak šťastnej :-) Dobrou noc (Timovy filmy jsou fakt úžasný!!!! :-) ) (Dub 28)
Jaa, was able to play piano today, even if im still in Paris - so happy :-) Good Night (Timos movies are so awesome!!!! :-) ) (28th April)
______________________

______________________

@panikmusik ciao drahý Timo :-) já tu zůstanu :-) doufám, že dojedeš v pořádku ;-) (Dub 27)
@panikmusik ciao beloved timo :-) i will stay here :-) hope you will arrive fine ;-) (27th April)
______________________

:-) http://moby.to/qqvw0r (25th April)
______________________

Včera to byla hezká show - bohužel jsme museli brzo odjet, protože jsme dneska s Timem v 8 ráno znova točili. :-) (Dub 25)
Nice show yesterday - regrettably had to leave early, because timo and me were shooting this morning at 8 already again. :-) (25th April)
______________________

Vzhůru - tak jedem :-) (Dub 24)
Awake - lets go :-) (24th April)
______________________

@OfficialDA soucítím s tebou :-D (Dub 23)
@OfficialDA du hast mein mitgefühl :-D (23rd April)
______________________

Myomy... http://moby.to/qfapxx (21st April)
______________________

Teď kroupy!!!! 2 minuty!!! http://moby.to/pro8rm(Dub 21)
Jetzt hagel!!!! 2 minuten!!! http://moby.to/pro8rm (21st April)
______________________

Haha a teď tohle. Prosim, vysvětlete mi, co se to venku děje.. :-) http://moby.to/lo76fn (Dub 21)
Haha, and now that (picture) s.o. Pls explain to me what is happening out there.. :-) http://moby.to/lo76fn (21st April)
______________________

Oh - můj - Bože, nomu nevěřim: padá tu sníh s deštěm!! :-D (Dub 21)
Oh - my - god, i dont believe that : its snow-raining here!! :-D (21st April)
______________________

@kristinxmueller jo, přesně!! Ze kdy to je - to ještě vůbec neznám :-) (Dub 21)
@kristinxmueller ja, das stimmt!! Von wann ist das denn - ich kenne das noch gar nicht :-) (21st April)
______________________

http://www.youtube.com/watch?v=qxvr6blA_BU - tohle natočil můj kamarád (Dub 20)
http://www.youtube.com/watch?v=qxvr6blA_BU - ein Freund von mir hat das gemacht. (20th April)
______________________

Mám auto v opravě.. :-) (Dub 20)
My car is in repair.. :-) (20th April)

#35 Twitter zprávy // Timo´s Twitter

2. května 2010 v 23:13 | *posted by Evey |  TWITTER - TIMO
panik-fans.blog.cz
Wow, ohromenej poslednim dílem SGU.. Je to čim dál lepší a lepší.. (Kvě 1)
Wow, im flashed from the latest SGU ep.. It gets even better and better.. (1st May)
______________________

jut night :) (1st May)
______________________

Nemůžu se dočkat, až uvidim novej díl SGU: http://www.youtube.com/watch?v=03ntxbt9GsE&feature=player_embedded :D (Dub 30)
Cant wait to see the new SGU-episode: http://www.youtube.com/watch?v=03ntxbt9GsE&feature=player_embedded :D (30th April)
______________________

Moje láska a já :) http://twitpic.com/1jdvpv (Dub 29)
My Love and Me :) http://twitpic.com/1jdvpv (29th April)
______________________

V životě potřebuješ mít prostě talent na to, abys zjistil, jakej máš talent..a potom ho použít..a budeš šťastnej.. (Dub 28)
In life you just need the talent to find out, whats your talent.. and than use it.. and you will be happy.. (28th April)
______________________

Zpátky dome.. uff..byl to dlouhej výlet.. (Dub 28)
Back home.. uff.. that was a long trip.. (28th April)
______________________

Budu tě muset opustit, Paříži.. za pár minut.. jedu domu, Berlíne! Bylo to tu krásný, doufám, že tě brzo znova uvidim :) (Dub 27)
I will leave you, Paris.. in a few minutes.. coming home, Berlin! It was great here, hope to see u soon again :) (27th April)
______________________

David a já na Rock One photoshootingu v Paříži: http://moby.to/unnf90 (Dub 27)
David and me at the RO-Shooting in Paris: http://moby.to/unnf90 (27th April)
______________________

Zpátky z photoshootu Rock One, moc milí lidi! (Dub 27)
Back from a Rock One Photo-Shoot, really nice guys! (27th April)
______________________

David s jizvama pro druhej film! :) http://twitpic.com/1ipkhm (Dub 26)
David with scars for the second movie! :) http://twitpic.com/1ipkhm (26th April)
______________________

Točil jsem celej den na střeše v Paříži.. fakt dobrý scény.. ale teď jsem k čertu unavenej :) (Dub 26)
Shot the whole day on a roof in Paris.. Very good scenes.. but now im tired as hell :) (26th April)
______________________

Počasí v Paříži je skvělý.. ne jídlo, ale počasí :) (Dub 26)
The weather in Paris is great.. the food not, but the weather :) (26th April)
______________________

Dobrou noc všem.. Teď jdu do sprchy :) děkuju vám za všechno.. nový kyte video na panik-musik.de... Dobrooou (Dub 25)
Good Night at all.. I will take a shower :) thank you for everything.. New kyte-video on panik-musik.de... Niiight (25th April)
______________________

http://twitpic.com/1i6oza - můj text na švédský fanynce:)vypadá to skvěle! (Dub 25)
http://twitpic.com/1i6oza - My lyrics on a swedish fan:)looks great! (25th April)
______________________

Koncert byl úžasnej! Moc velký díky všem fanouškům, kteří tenhle večer udělali tak zvláštním! (Dub 25)
The concert was amazing! A really big 'Thank you' to all fans, who made this evening so special! (25th April)
______________________

..promiňte, a samozřejmě taky italové.. udělejme poslední velkej výlet!.. každej konec je novej začátek, na to nezapomeňte.. ještě se uvidíme.. (Dub 24)
.. sorry, and for sure the italiens.. lets make it a big last trip!.. every end is a new beginning, dont forget.. we will see us again.. (24th April)
______________________

Všichni jsou tu: francouzi, němci, rusové, španělé a češi.. Nový kyte video na: www.panik-musik.de (Dub 24)
Everybody is here: the french, the germans, the russians, the spains and the czechs.. New kyte-vid on: www.panik-musik.de (24th April)
______________________

Dneska večer chci udělat nejlepší kyte video na světě..takže, vy uvidíte to, co uvidim já.. stage diving s kamerou? Mmhh, měl bych? :) (Dub 24)
I wanna make the best kyte vid ever tonight.. so, you will see what i see.. stage diving with cam? mmhh, should i? :) (24th April)
______________________

Přijeli jsme do klubu v Paříži - nový kyte video na panik-musik.de (Dub 24)
Arrived at the club in Paris - new kyte-video on panik-musik.de (24th April)
______________________

Jsme naprosto.. neprobuzený! (Dub 24)
We are totally awake.. Not! (24th April)
______________________

Jenom 2 minuty na cestě do Paříže: zastavila nás policie! :) dost dobrá otázka na Davida: "Máte nějaké drogy?" (Dub 24)
Just 2 minutes on the road, on the way to Paris: Police Stop! :) pretty cool question to David: 'Any drugs?' (24th April)
______________________

Dobrou noc, tweople! - důležitej fakt dne: snědl jsem lva! (Dub 23)
Good Night, tweople! - important fact of the day: i ate a lion! (23rd April)
______________________

Cvičíme na poslední koncert v Paříži za dva dny.. s basákem Timem z Destination Anywhere. (Dub 22)
Practicing for the last concert, in Paris in two days.. With bassplayer Tim from Destination Anywhere. (22nd April)
______________________

http://twitpic.com/1hjs1y - pospolu naposledy.. (Dub 22)
http://twitpic.com/1hjs1y - Re-union for the last time.. (22nd April)
______________________

http://twitpic.com/1hj6kj - My little SuperDrive. (22nd April)
______________________

moc hezký, hehe: http://twitpic.com/1h9cyj.. - btw skvělá písnička: B.o.B. - Airplanes part 2 Ft. Eminem & Hayley Williams (Dub 21)
really nice, hehe: http://twitpic.com/1h9cyj.. - btw great song: B.o.B - Airplanes part 2 Ft. Eminem & Hayley Williams (21st April)
______________________

Už se fakt k ničemu nedokopu! Jsem na cestě z Berlína do Neumünsteru! Mějte se :) (Dub 20)
I dont give a damn! Leaving Berlin, on the way to Neumünster! See u soon :) (20th April)

Vorbei songtext

2. května 2010 v 21:39 | *posted by KeT
Bis du mich vergisst
Bis du mich vergisst

Es gibt Tage, da hab ich Angst
(All die Farben zu vergesseb, die du mir gabst)
Es gibt Nächte, da lieg' ich wach
(Und denk' an unser Versprechen, das langsam zerbrach)
Das Bild an der Wand, fast wei² und leer
(Die Geschichte die wir malten, verblasst immer mehr)
Es sollte bleiben, wie damals, 
Doch die Zeit verfärbt sie zu sehr

Vorbei, Vorbei die letzte Frage
Und ich weiß, verloren sind die Tage
Es ist vorbei, ich finde neue Ziele
Wieder Frei - Ich weiß, es gibt so viele
Die Vergangenheit schweigt


Der letzte Sommer tag lag nah
(Unsere Schatten spiegeln sich auf den regennassen Schienen)
Der Weg nach Hause war hart
(Winen ganzen Sommer lang hatten wir gesiegt)
(Und jetzt?)
Das Bild in der Hand war grad gemalt
(Die Wochen machten uns erwachsen, doch)
(Doch! )
Es gabt nichts Wichtigeres
Als unsern letzten Tag

Vorbei, Vorbei die letzte Frage
Und ich weiß, verloren sind die Tage
Es ist vorbei, ich finde neue Ziele
Wieder Frei - Ich weiß, es gibt so viele
Die Vergangenheit schweigt


Und jetzt denk' ich zurück, denke an dich, 
Denk' an unseren Sommer und frage mich, 
Wo du jetzt bist
Wie du jetzt bist und wie du lachst, 
Wie du weinst
Wie du schläfst, 
Wie du schreist, 
Denkst du ab und zu an unsere gemeinsame Zeit?
Doch, 
Dann tauche ich auf, schnappe nach Luft, und mir wird klar
Unsere Zeit ist vorbei, 
Auch wenn das die Beste war, 
Und dass der Wind schon den nächsten Winter bringt, 
Ich speicher dich ab, so wie du warst
Als den schänsten Sommertag

Vorbei, Vorbei die letzte Frage
Und ich weiß, verloren sind die Tage
Es ist vorbei, ich finde neue Ziele
Wieder Frei - Ich weiß, es gibt so viele
Die Vergangenheit schweigt

Noch nicht tot [Live Session]

2. května 2010 v 3:48 | *posted by Evey |  Other Videos

Morgencafé [Live Session]

2. května 2010 v 3:48 | *posted by Evey |  Other Videos

Jeder [Live Session]

2. května 2010 v 3:47 | *posted by Evey |  Other Videos